· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2014, Cilt 5, Sayı 1, Sayfa(lar) 059-065
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
0-6 Aylık Bebeği Olan Annelerin Katı Gıdaya Geçiş Süreci ve Emzirmeye İlişkin Bilgi ve Uygulamaları
Birsen Bilgen Sivri1, Funda Özpulat2, Mustafa Büyükmumcu3
1Mevlana Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, Hemşirelik, Konya
2Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu,Hemşirelik, Konya
3Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Anatomi, Konya
Anahtar Kelimeler: anne sütü, ek gıda, 0-6 ay bebek beslenmesi
Özet
Amaç: 0-6 ay bebeği olan annelerin ek gıdaya geçiş süreleri ve nedenlerini saptamak amacıyla planlanmıştır.

Hastalar ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte planlanan bu çalışma 1 Nisan - 31 Mayıs 2010 tarihleri arasında Akşehir'de gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın planlama aşamasında İlçe Sağlık Grup Başkanlığından gerekli yazılı izinler alınmış, uygulama öncesinde de annelerin rızaları alınarak, çalışmaya katılımda gönüllülük esasına dikkat edilmiştir. 1,2,3 Nolu Sağlık Ocaklarında kayıtlı 6 aylık bebeği olan 220 anne basit rastgele örnekleme yöntemiyle seçilmiş ve uygulanan anketlerden elde edilen veriler SPSS-17 ile analiz edilmiştir.

Bulgular: Annelerin %83,6'sı 20-35 yaş arasındadır. Ortaokul ve altı eğitimi olanların %97'si ev hanımıdır. Annelerin %92,7'si bebeğini emzirmekte, %32,4'ü ek gıda vermektedir. %38,8'i sütü yetmediği, %31,3'ü zamanı geldiğini düşündüğü için ek gıdaya başlamış, %57,4'ü 4-6 ay arasında, %20 ,5'i ilk ay içerinde ek gıdaya geçmiştir. Annelerin %71,6'sı ek gıda verirken günde en az 3 kez emzirmeye devam etmektedir. Biberon kullanan annelerin oranı %25,5 olarak bulunmuştur ve mezuniyeti ortaokul ve altı olan annelerin %82'si biberon kullanmamaktadır. %54,4'ü sağlık personelinin yardımıyla ek gıdaya geçerken aynı zamanda %84,5'i yardım gerektiğini düşünmektedir.

Sonuç: Annelerin yaklaşık yarısının sağlık personelinin yardımıyla ek gıdaya geçmesi, %84,5'inin ise yardım gerektiğini belirtmesi, kritik bir dönem olan ek gıdaya geçiş aşamasında özellikle hemşirenin danışman ve eğitici rolünün önemini vurgulamaktadır.

  • Başa Dön
  • Özet
  •