· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2010, Cilt 1, Sayı 2, Sayfa(lar) 094-098
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Fetal İnme Tanısında Prenatal MR Görüntüleme ve Önemi
Ümit Aksoy Özcan1, Uğur Işık2, Atilla Damlacık1, Canan Erzen1
1Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Istanbul, Türkiye
2Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Istanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: fetal, inme, MR görüntüleme, prenatal
Özet
Amaç: Bu çalışmada amacımız fetal inme tanısında ve etyolojisinin saptanmasında prenatal MR görüntülemenin katkısını değerlendirmektedir.

Hastalar ve Yöntem: 2006 Ocak-2009 Aralık tarihleri arasında bölümümüzde yapılan 222 prenatal MRI olgusunun retrospektif olarak incelenmesinde fetal inme kriterlerine uyan toplam 8 olgu (ortalama gestasyonel yaş 25.6 hafta (20-33 hafta)) saptanmıştır. Olgular 1.5T MR cihazında “receive only” vücut sarmalı ile annelere sedasyon uygulanmadan incelenmiştir. Görüntüler T2 ağırlıklı HASTE, FLASH 2D T1 ağırlıklı ve diffüzyon ağırlıklı sekanslarla elde edilmiştir.

Bulgular: Toplam 8 fetusta (%3.6) inme saptanmıştır. Bunların 6'sında (%75) intraventriküler ve/veya germinal matriks kanaması saptanmıştır. Bir fetusta ikiz eşi ölümüne bağlı parietal lob yerleşimli kistik ensefalomalazi sahası gözlenmiştir, bir fetusta ise posterior fossada torkular herofili yerleşimli, tentorium ve vermisi iten, T2'de santrali hipointens dural sinus anevrizması ve eşlik eden hematoma bulgusu saptanmıştır. Bu gebeliklerden dördü sonlandırılmıştır.

Sonuç: Prenatal MR görüntüleme fetal inme tanısı etyolojisini saptamak için önemlidir. Fetal dönemde erken tanınması terminasyon kararı veya doğurtulan hastalarda yakın nörolojik takip olasılığı sağlamaktadır.

  • Başa Dön
  • Özet
  •