· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2014, Cilt 5, Sayı 1, Sayfa(lar) 070-076
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Kırklareli'nde Çalışan Hemşirelerde Bel Ağrısı ve Bel Ağrısı ile İlişkili Faktörler
Ayşe Çil Akıncı1, Ebru Dereli1, Havva Sert2
1Kırklareli Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Kırklareli, Türkiye
2Sakarya Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Sakarya, Türkiye
Anahtar Kelimeler: hemşire, bel ağrısı, ilişkili faktörler
Özet
Amaç: Bu araştırma, Kırklareli'ndeki hastanelerde çalışan hemşirelerde bel ağrısı şikayeti yaşama sıklığını ve bel ağrısı ile ilişkili değişkenleri belirlemek amacıyla yapıldı.

Gereç-Yöntem: Araştırma, 1-15 Aralık 2011 tarihleri arasında hemşire sayısı 50 ve üzerinde olan Kırklareli'ndeki iki devlet hastanesi ve bir özel hastanede çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 150 hemşire ile tanımlayıcı olarak yapıldı. Araştırmanın verileri literatür doğrultusunda araştırmacılar tarafından hazırlanan soru formu aracılığıyla toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, ortalamalar ve pearson ki kare testi ve bağımsız gruplarda t testi kullanıldı.

Bulgular: Hemşirelerin %75.8'i bel ağrısı yaşamakta olup bel ağrısı nedeniyle %44.2'si hekime başvurmakta, %65.5'i ilaç kullanmakta ve %9.7'si rapor almaktadır. Evli olanlarda, önlisans mezunu olanlarda, çalışma deneyimi fazla olanlarda, doğum yapanlarda, acil, ameliyathane, yoğun bakım ve poliklinikte çalışanlarda, baş ağrısı, yorgunluk ve moral bozukluğu yaşayanlarda bel ağrısı daha fazla görülmektedir. Ayrıca eğilmeyenlerde, yerden bir cismi kaldırmak için eğilmeyenlerde ve ters yöne dönmeyenlerde bel ağrısı daha sık görülmektedir.

Sonuç: Özellikle acil, ameliyathane, yoğun bakım ve poliklinikte çalışan hemşireler olmak üzere tüm hemşirelerin vücut mekanikleri konusunda bilgilendirilmesi, lumbosakral kaslarının güç ve dayanıklılığının artırılması için hemşirelerin düzenli egzersiz programına alınması önerilmektedir. Başağrısı, yorgunluk ve moral bozukluğu yüksek olan hemşirelerin bel ağrıları yönünden daha dikkatli değerlendirilmeleri önerilmektedir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •