· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2014, Cilt 5, Sayı 1, Sayfa(lar) 077-080
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Ergenlik Çağındaki Çocuklarda Migren Prevalansı ve Etki Eden Sosyodemografik Faktörler
Gökhan Evcili1, Hakan Ak2, Ayşe Yeşim Göçmen3, Tugay Atalay2, Nermin Tanık4, Naciye Kış5
1Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji, Kocaeli, Türkiye
2Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Nöroşirurji, Yozgat, Türkiye
3Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Biyokimya, Yozgat, Türkiye
4Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Nöroloji, Yozgat, Türkiye
5Bitlis Devlet Hastanesi, Radyoloji, Bitlis, Türkiye
Anahtar Kelimeler: baş ağrısı, migren, prevalans, ergenlik
Özet
Amaç: Baş ağrısı ve migren erişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da sık görülen bir sağlık sorunudur. Bu çalışmada, çocuklarda migrenin pik yaptığı yaş grubu olan 11-15 yaş grubunda migren prevalansı ve buna etki eden sosyodemografik faktörler irdelenecektir.

Gereç ve yöntem: Bu retrospektif çalışmada, nöroloji ve nöroşirurji kliniklerimize 2011-2012 yılları arasında baş ağrısı şikayeti ile başvuran 320 hastadaki migren prevalansı ve buna etki etmesi muhtemel sosyodemografik faktörler incelenmiştir.

Bulgular: Çalışmaya toplamda 320 hasta dahil oldu. Bunların 250'si erkek, 70 tanesi ise kızdı. 12 (%3,75) hastaya migren teşhisi kondu. Aile geçim kaynağı, aile öyküsü, okul ve aile içi problem ile migren prevalansı arasında istatiksel olarak anlamlı ilişki saptandı.

Sonuç: Aile geçim kaynağı, okul ve aile içi problemler ve aile öyküsü çocuklarda migren prevalansını etkilemektedir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •