· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2014, Cilt 5, Sayı 2, Sayfa(lar) 096-101
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Koroner Arter Hastalarının Sağlık Davranışlarının Geliştirilmesinde Hemşirenin Rolü
Demet İnangil1, Merdiye Şendir2
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: kardiyovasküler hastalıklar, sağlığı geliştirme, hemşirelik
Özet
Kronik hastalıklar içerisinde önemli bir yere sahip olan kardiyovasküler hastalıklar, tüm dünyada ve ülkemizde en önemli morbidite ve mortalite nedenidir. Kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi için birincil korunma ile risk faktörlerinin bulunduğu, fakat hastalık belirtilerinin tam olarak ortaya çıkmadığı bireylerde hastalığın oluşumunun önlenmesi amaçlanmaktadır. İkincil korumada ise amaç; koroner ve diğer aterosklerotik vasküler hastalık tanısı olan bireylerde hastalığın ilerlemesinin önlenmesidir. İkincil korunma alanında hemşire olgu yönetimi modelleri ile gerçekleştirilen randomize araştırmalarda; rutin bakıma kıyasla risk faktörlerinde, egzersiz toleransında, kan şekerinin kontrolünde, ilaçların uygun kullanımında belirgin iyileşme, kardiyak olaylarda ve mortalite oranlarında düşme, koroner ateroskleroz gelişme oranında azalma ve hastanın sağlık algısında düzelme saptanmıştır. Bu doğrultuda bu derlemede, koroner arter hastalarının sağlık davranışlarının geliştirilmesinde hemşire liderliğinde uygulanan etkin ikincil korunma programı önerilerine yer verilmiştir.
  • Başa Dön
  • Özet
  •