· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2014, Cilt 5, Sayı 2, Sayfa(lar) 102-105
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Gebelikte Travma
Derya Kaya1, Ümran Oskay2
1Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 3. Kat Süt Çocuğu Servisi, Mersin, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: gebelik, travma, travma yönetimi
Özet
Gebelikte görülen travma, şiddetine göre maternal ve fetal ölümlere ve sakatlanmalara neden olmaktadır. En sık karşılaşılan travma nedenleri arasında özellikle emniyet kemerinin takılmadığı motorlu araç yaralanmaları, saldırı, düşmeler, yanıklar, aile içi şiddet, genç yaşta annelik (< 25 yaş), madde kullanımı ve düşük sosyo-ekonomik durum yer almaktadır. Travma sonrası oluşan plasenta dekomanı , fetal yaralanma, erken doğum ve erken membran rüptürü, plasental laserasyon, maternal şok, uterus rüptürü ve DIC fetal ölümlere neden olmaktadır.

Acilde veya travma merkezinde gebeyi karşılayan ekip içerisinde Acil Hekimi, Travma Cerrahı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Hekimi, Yenidoğan Uzmanı, Radyolog ile Yenidoğan ve Doğum Hemşiresi bulunmalıdır. Travma sonrası birincil bakımda gebenin hava yolu açıklığı, solunum ve kanamanın kontrolü sağlanmalı, kan kaybı yerine konmalı ve hayati belirtiler düzenlenmelidir. İkincil olarak ise ayrıntılı fizik değerlendirme, laboratuar testleri, görüntüleme testleri ve tıbbı tedavi yapılmalıdır.

  • Başa Dön
  • Özet
  •