· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2014, Cilt 5, Sayı 2, Sayfa(lar) 125-128
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Pediatrik Adenoidektomi/Adenotonsillektomi Olgularında Beklenmedik Malignite Oranları
Serdar Altınay1, Şeyda Belli2, Ümit Taşkın2
1Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Laboratuvarı, Istanbul, Türkiye
2Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, Istanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: pediatrik adenoidektomi, tonsillektomi, histopatoloji, beklenmedik malignite
Özet
Amaç: Yapılan meta-analiz ve gözden geçirme çalışmalarında, pediatrik adenotonsillektomilerde malignite oranlarının çok düşük bulunması histopatolojik incelemenin gereksiz zaman, emek ve ekonomik kayıplara neden olduğu yönünde şüpheler uyandırmaktadır. Bu çalışmada çocukluk çağı adenoidektomi/adenotonsillektomi olgularımızdaki malignite oranlarının belirlenmesi amaçlandı.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya 1.1.2010 ve 1.1.2013 tarihleri arasında Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde KBB polikliniğine başvuran ve klinik-radyolojik değerlendirmeleri sonucunda adenoid hipertrofisi tanısı konan çocuk hastalar alındı. Adenoidektomi/adenotonsillektomi yapılan 975 olgunun histopatolojik sonuçları retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: 975 pediatrik hastanın (545'i erkek, 430'u kız) olup 495'ine (%50,8) sadece adenoidektomi, 480'ine (%49.2) adenotonsillektomi ameliyatı yapılmıştı. Kronik inflamasyon ve lenfoid hiperplazi birlikteliği en sık rastlanan bulgulardı. Histopatolojik incelemede hiçbir olguda beklenmedik malignite çıkmadı.

Sonuç: Rutin pediatrik adenoidektomi/adenotonsillektomi materyallerinde malignite bulamasak da tüm örneklerin histopatolojik olarak incelenmesi gerektiğine inanıyoruz. Makroskopik değerlendirme ve klinik-radyolojiklaboratuvar bulguların araştırılması maliyet ve zaman kaybını azaltmada alternatif bir yol olabilir. Biz yinede hekimlerin gerek legal gerekse beklenmedik malignite tanısı gibi sorunlarla karşılaşmaması için postoperatif dönemde patolojik incelemeyi önemsemelerini öneriyoruz.

  • Başa Dön
  • Özet
  •