· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2014, Cilt 5, Sayı 2, Sayfa(lar) 141-151
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Kastamonu İl Merkezinde 13 İlköğretim Okulunda 5-15 Yaş Grubu Öğrencilerde Fazla Kiloluluk ve Obezite Prevalansı
İlknur Tütüncü
Kastamonu Üniversitesi Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Kastamonu, Türkiye
Anahtar Kelimeler: öğrenciler, obezite, fazla kilo, kısa boy
Özet
Amaç: Bu araştırmada Kastamonu il merkezinde 13 ilköğretim okulunda okuyan 5-15 yaş grubu öğrencilerde fazla kiloluluk ve obezite prevalansının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Araştırmanın evrenini Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı toplam 35 ilköğretim okulu oluşturmuştur. Bu ilköğretim okullarının yaklaşık %35'ini teşkil eden 13 ilköğretim okulu basit tesadüfi örnekleme ile belirlenerek araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırma örneklemini her bir ilköğretim okulunun 1-8.ci sınıflarına ve anasınıflarına devam eden 5-15 yaş grubu 2907 (1456 kız ve 1451erkek) öğrenci oluşturmuştur.

Bulgular: Öğrencilerde obezite ve fazla kiloluluk prevalansı sırası ile %6.4 ve %11.9 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin %67.5'inin normal ağırlıkta olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerde zayıflık oranı %5.2 iken öğrencilerin %9.0'unun zayıflık riskinde olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin %10.5'inin kısa boylu, %3.3'ünün ise uzun boylu olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç: Öğrencilerin beden kitle indeksi değerlendirme sonuçları yönünden cinsiyet, anne öğrenim düzeyi (ilköğretim, ortaöğretim,yüksekokul) ve baba öğrenim düzeyi (ilköğretim, ortaöğretim, yüksekokul) grupları arasında anlamlı fark bulunurken (p<0 .001); anne mesleği ( memur, işçi,serbest, emekli, ev hanımı ve diğer) ve baba mesleği ( memur, işçi,serbest, emekli, çalışmıyor ve diğer) grupları arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p 0.05). Fazla kiloluluk/obezite prevalansı erkeklerde (%21.7) kızlardan (%15.0) daha yüksek oranda saptanmıştır. Ailesi yüksek okul mezunu olan öğrencilerin en yüksek oranlarla fazla kilolu/ obez oldukları saptanmıştır (23.4% ile annesi ve 25.7% ile babası yüksek okul mezunu olan öğrenciler).

  • Başa Dön
  • Özet
  •