· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2014, Cilt 5, Sayı 2, Sayfa(lar) 152-157
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Sağlık Çalışanlarının Hasta Güvenliği İklimi Algıları ve Tıbbı Hataların Raporlanması
Fisun Vural1, Seval Çiftçi2, Şükran Fil2, Ayşe Aydın2, Birol Vural3
1Gölcük Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kocaeli, Türkiye
2Gölcük Devlet Hastanesi, Kalite Birimi, Kocaeli, Türkiye
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
Anahtar Kelimeler: hasta güvenliği, tıbbi hatalar
Özet
Amaç: Sağlık bakımında güvenlik kültürünün geliştirilmesi tıbbi hataların önlenmesi ya da azaltılmasının önemli bir bileşenidir. “Güvenlik İklimi Anketi” uygulanarak, bir organizasyonda çalışanların güvenlik algıları ve yönetimin güvenlik bağlılığı hakkında bilgi edinilebilir. Böylece güvenlik uygulamalarında zayıf noktalar tesbit edilebilir. Bu çalışma bir devlet hastanesi çalışanlarının hasta güvenlik algılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Sağlık çalışanlarına ‘'Güvenlik İklimi'' anketi uygulanmıştır. Anket 24 soru içermekte olup, sonuçlar 5'li Likert skoru ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Anketin ortalama Likert skoru 3.6, güvenlik iklimi ortalaması ise 3.4 bulunmuştur.. Nöbet değişimlerinden önce “hasta teslimleri” yapılır ifadesi en yüksek skora (4.4) sahipti. Performansın geri bildirimi en düşük skora (2.8) sahipti.. Çalışanların %75.5'i yaşanan olumsuz olayların çok sayıda sistem hatası olduğu ve bireylere mal edilemeyeceğini düşünmektedir. Hasta güvenliği ile ilgili uygun kanalların bilinmesi ve performans hakkında geri bildirim yapılması hata raporlamayı motive eden bağımsız faktörler olarak bulunmuştur (p<0,001). Tıbbi hataların ele alınması, yönetimin hasta güvenliği konusundaki düşünceleri, çabaları ve bu konudaki ilerlemeler, hasta olarak hizmet alındığında güvende hissetmeyi sağlayan faktörler olarak bulunmuştur (p<0.001).

Sonuç: Çalışanların güvenlik algıları ve yönetimin güvenlik bağlılığı orta düzeydedir ve geliştirilmelidir. Yönetimde sorunların iletilebileceği mercilerin bilinmesi ve raporlamalardan sonra geri bildirimin olması, tıbbi hataların raporlanmasını teşvik eden faktörlerdir. Sonuç olarak; yönetimin hasta güvenlik bağlılığı, çalışanların güvenlik algılarıyla doğrudan ilişkilidir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •