· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2014, Cilt 5, Sayı 2, Sayfa(lar) 164-166
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Alt ekstremite Spasitesine Bağlı Bilateral Tarsal Tünel Sendromu: Olgu Sunumu
Can Yaldız1, Tibet Kacira1, Davut Ceylan1, Yeşim Aras2
1Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği, Sakarya, Türkiye
2Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Sakarya, Türkiye
Anahtar Kelimeler: tarsal tunel sendromu, tuzak nöropati, ekstremite spasitesi
Özet
Tarsal tünel, ayak bileğinde var olan anatomik oluşumlardan birisidir. Bu tünelin oluşturduğu kanal içerisinde, her hangi bir sebeple posterior tibial sinirin sıkışması sonucu tarsal tünel sendromu oluşur. Kanal içinde sıkışmaya neden olan etkenlerin en sık sebepleri arasında; kemik ve eklem deformiteleri, travma, yer kaplayan lezyonlar ve sistemik hastalıklar gözlemlenmektedir. Sendromun primer tedavisi konservatif yaklaşımlar olup, bu tedavilere yanıt vermeyen olgularda cerrahi tedavi uygulanmaktadır. Tarsal tünel sendromu çoğunlukla kadın popülasyonunda sıktır ve genellikle tek taraflıdır. Bu olgu sunumunda, alt ekstremite spastisitesi nedeni ile oluşan ve literatürde çok nadir olarak bildirilen, bilateral gelişen tarsal tunel sendromlu hasta sunulmaktadır.
  • Başa Dön
  • Özet
  •