· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2014, Cilt 5, Sayı 3, Sayfa(lar) 182-186
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
High Mobility Group Box 1 ve Kanser
Mustafa Yıldırım2, Dinç Süren3, Özlem Demirpençe4, Vildan Kaya1
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye
2Batman Bölge Devlet Hastanesi, Medikal Onkoloji Kliniği, Batman, Türkiye
3Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Antalya, Türkiye
4Batman Bölge Devlet Hastanesi, Biyokimya Kliniği, Batman, Türkiye
Anahtar Kelimeler: high mobility group box B1, kanser, apoptozis, anjiogenez, hedef tedaviler
Özet
Amaç: High mobility group box (HMGB) proteinler hücrede çok farklı fonksiyonları olan non-histon nükleer proteinlerdir. HMGB1 bu ailenin en önemli üyesidir. DNA'nın küçük oluğuna nonspesifik şekilde bağlanarak p53, steroid hormon reseptörleri de dahil olmak üzere bazı transkripsiyon faktörlerinin DNA ile etkileşimini modifiye eder. HMGB1‘in nekrotik hücrelerden pasif, inflamatuar hücrelerden aktif olarak sekrete edilerek en önemli reseptörü olan RAGE (receptor for advanced glycation end products)'e bağlanır. HMGB1 Hücre farklılaşması, hücre göçü, tümör metastazı ve inflamasyonda da rol oynamaktadır. Kanser progresyonunda, anjiogenezde, invazyon ve metastaz gelişiminde HMGB1 rolü ile ilgili kanıtlar giderek artmaktadır. Yapılan çalışmalar HMGB1‘in kanser gelişiminde önemli bir role sahip olabileceğini düşündürmektedir. Bu nedenle HMGB1 ve reseptörü RAGE önemli bir tedavi hedefi olmaya başlamıştır. Bu nedenle HMGB1'in tedaviyi predikte etme ve prognozu belirlemedeki rolünü aydınlatacak çalışmaların hangi kanserlerin hedeflenebileceğini göstermesi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz.
  • Başa Dön
  • Özet
  •