· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2014, Cilt 5, Sayı 3, Sayfa(lar) 187-191
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Hemşirelikte Manevi Bakımın Uygulanması
Esma Sülü Uğurlu
Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik, İzmir, Türkiye
Anahtar Kelimeler: hemşirelik, manevi bakım, maneviyat
Özet
Bütüncül sağlık yaklaşımı bireyin fiziksel, zihinsel, ruhsal, sosyal ve manevi olarak bir bütün olduğu esasına dayanır. Bireyin sağlığını sürdürebilmesi için fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlığının yanı sıra manevi sağlığının da değerlendirilmesi gereklidir.

Maneviyat, kendini aşabilme, kişinin yüce olarak algıladığı şey ler le varlığını, yaşamını ve değerlerini özdeşleştirmesidir. Ümitsizliğin tam tersi, so runlarla baş etmek için pozitif ve aktif bir yoldur, iç huzurun ve iç barışın kazanılmasında etkilidir. Birçok araştırmacı maneviyatı insan olmanın önemli bir parçası olarak ele almaktadır. Hastalık durumunda veya ölümle sonuçlanabilecek güç durumlarda kişinin duygularına yönelik kavramsal bir yapı sağlar, kişinin tepkisini pozitif yönde etkileyebilir.

Maneviyat, hemşirelik bakımında vazgeçilemez bir öğedir. Manevi bakım; hastalıklar, stres ya da ölüm gibi nedenlerle akıl, beden ve ruh arasında uyumsuzluk yaşandığı zaman bireyin baş etme durumunu ve yaşam kalitesini arttırır. Hemşirelik bakımında manevi boyutun ele alınması ve hemşirelerin bu konuya dikkatinin çekilmesi çok önemlidir. Manevi bakım hemşirelik bakımının önemli bir tamamlayıcısıdır. Hemşireler bireylerin manevi inançlarını, uygulamalarını tanımalı ve bireyselleştirilmiş manevi bakım sunmalıdırlar.

Bu makale ile sağlık bakımında manevi bakımın önemi vurgulanmış ve manevi bakımın; hemşirelik sürecinin basamakları olan gereksinimlerini tanılama, planlama, uygulama ve değerlendirme yardımı ile hemşirelik bakımında uygulanması açıklanmıştır.

  • Başa Dön
  • Özet
  •