· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2014, Cilt 5, Sayı 3, Sayfa(lar) 204-212
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Ekstrakraniyal Karotis ve Vertebral Arter Darlıklarında 64 Kesitli BT Anjiyografi ile DSA Bulgularının Karşılaştırılması
Yüksel Balcı1, Altan Yıldız1, Anıl Özgür1, Arda Yılmaz2, Engin Kara1
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
Anahtar Kelimeler: bilgisayarlı tomografik anjiyografi, dijital substraksiyon anjiyografisi, karotis darlığı, vertebral arter darlığı
Özet
Amaç: Bu çalışmada ekstrakraniyal karotis ve vertebral arter (VA) darlıklarının tanısında 64 kesitli bilgisayarlı tomografik anjiyografinin (BTA)'nin etkinliği araştırılmıştır.

Hastalar ve Yöntem: Bu prospektif çalışmada merkezimize geçici iskemik atak, inme, hemipleji, baş dönmesi, hareket bozukluğu gibi sebeplerle refere edilen 45 hastaya ana karotid arter (AKA), internal karotid arter (İKA) ve vertebral arterlere yönelik BTA incelemeleri yapıldı. İş istasyonunda gerek aksiyel kesitlerden gerekse de maksimum intensite projeksiyonu (MİP) ile elde edilen görüntüler üzerinden darlık ölçümleri yapıldı. Daha sonra tüm hastalara dijital substraksiyon anjiyografisi (DSA) yapıldı. Olguların karotid ve VA darlıklarının dereceleri NASCET (North American Symptomatic Endarterectomy Trial) kriterlerine göre belirlendi. BTA ile elde edilen sonuçlar DSA bulguları ile istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

Bulgular: BTA ile 42'si karotid (5 sol AKA, 18 sağ İKA, 19 sol İKA ) ve 41'i VA (18 sağ VA, 23 sol VA) olmak üzere toplam 83 darlık saptandı. DSA ile bu olguların ikisi normal olarak değerlendirildi; 11'i evre 2, 24'ü evre 3, 14'ü evre 4, 15'i evre 5, ve 17'si evre 6 olmak üzere toplam 81 darlık tanısı kondu. DSA ile aksiyel-BTA sonuçları arasında %84, MİP-BTA sonuçları arasında ise %82 oranında uyum saptandı.

Sonuç: 64 kesitli BTA, ekstrakraniyal karotis ve vertebral arter darlıklarının değerlendirilmesinde etkili bir alternatif görüntüleme yöntemidir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •