· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2014, Cilt 5, Sayı 3, Sayfa(lar) 248-250
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Hasta Hareketinin Görüntü Kalitesine Etkisine Dair Bir Olgu Sunumu: Hareket Artefaktına Bağlı Yanıltıcı Radyoaktivite Tutulumları
Serdar Sedat Işık1, Gonca Kara Gedik2, Pelin Özcan Kara1
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Kelimeler: gama kamera, nöroblastom, hasta hareketi, görüntü kalitesi, artefakt
Özet
Gama kamera ile görüntülemede onkolojik hastaların tanısına yönelik doğru klinik bilgilerin elde edilmesi son derece önem taşımaktadır. Doğru klinik bilgilerin elde edilebilmesi, elde edilen görüntülerin kalitesine, rutin kalite kontrollere ve hasta hareketine bağlıdır.

Nöroblastom çocukluk çağında en sık izlenen ekstrakranial tümördür. Nöroblastomda özellikle uzun kemiklerin metafizinde kemik metastazı görülebilir ve bu metastazların saptanmasında büyüme plaklarında izlenen asimetri önemlidir. Bu olgu sunumunda tüm vücut kemik sintigrafisi çekimi sırasında hasta hareketine bağlı olarak elde edilen görüntüler ile hastanın hareketsiz durumda iken elde edilen spot görüntüleri takdim edilerek hasta hareketinin görüntü kalitesi üzerine etkisi tartışılmıştır.

  • Başa Dön
  • Özet
  •