· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2010, Cilt 1, Sayı 2, Sayfa(lar) 108-110
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Kardiyak Diyagnostik Kateterizasyon Sırasında Sol Ventriküler Perforasyon Olgusu: Klinik Takip ve Tedavi
Sinan Dağdelen1, Murat Yüce2
1Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Istanbul, Türkiye
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
Anahtar Kelimeler: sol ventriküler yırtılma, kardiyak kateterizasyon
Özet
Koroner arter hastalığı ön tanısı ile hastaya standart anjiografi sonrası sol ventrikülografi yapılırken, kullanılan “pigtail” sol ventrikül duvarını perfore etti. Gelişen hemoperikardium klinik ve ekokardiyografik olarak takip edildi. Bu komplikasyon, operasyon gerektiren bir durum gelişmeden spontan olarak stabilize oldu ve tamponad gelişmeden noninvaziv takip ile hasta taburcu edildi.
  • Başa Dön
  • Özet
  •