· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2014, Cilt 5, Sayı 4, Sayfa(lar) 260-264
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Endoskopik Safen Ven Hazırlanması: Türkiye’deki İlk Deneyimler
Cem Arıtürk1, Murat Ökten1, Ümit Güllü2, Şahin Şenay2, Leyla Kılıç3, Mehtap Adıgüzel1, Fevzi Toraman4, Hasan Karabulut2, Cem Alhan2
1Acıbadem Sağlık Grubu, Kadıköy Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Üniversitesi, Kardiyovasküler Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Acıbadem Sağlık Grubu, Maslak Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Acıbadem Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Endoskopi, safen ven grefti hazırlanması, koroner baypas
Özet
Amaç: Endoskopik safen ven grefti hazırlanması (EVH) son yıllarda, bazı kliniklerde rutin olarak kullanılmakta olan ve postoperatif dönemde morbiditeyi azaltıp hasta memnuniyetini arttıran bir cerrahi tekniktir.

Hastalar ve Yöntemler: Acıbadem Maslak ve Acıbadem Kadıköy Hastaneleri’nde Ekim 2012 ile Mart 2013 tarihleri arasında safen ven greftleri (SVG); kapalı, karbondioksit insuflasyonu kullanılarak endoskopik yöntem ile (The VasoViewTM System, Maquet) hazırlanan 55 vaka incelendi. Hastaların endoskopik teknikle hazırlanan SVG’lerinin uzunlukları, toplam SVG hazırlanma süresi, postoperatif ağrı skorları, hematom-yara yeri enfeksiyonu gibi lokal bulguları ve gelişen diğer komplikasyonlar kaydedildi.

Bulgular: Tüm hastalarda SVG, EVH yöntemi ile hazırlandı, açık tekniğe geçiş olmadı. 2 hastada hazırlanan SVG’lerde gözlenen lokal disseksiyon alanları nedeni ile kısmi olarak kullanılamayan segmentler saptandı.

Sonuç: Özellikle EVH tekniğini öğrenme sürecinin tamamlanmasının ardından EVHnin hem hastanın kozmetik memnuniyeti açısından hem de postoperatif morbiditeyi azaltması açısından başarılı olacağını düşünmekteyiz.

  • Başa Dön
  • Özet
  •