· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2014, Cilt 5, Sayı 4, Sayfa(lar) 271-275
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Sık Karşılaşılan İlaç Uygulama Hataları ve İlaç Güvenliği
Fisun Vural1, Seval Çiftçi 2, Birol Vural3
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İstanbul, Türkiye
2Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi, Kalite Yönetimi Birimi, Kocaeli, Türkiye
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
Anahtar Kelimeler: ilaç güvenliği, ilaç uygulamaları, medikasyon hataları, farmakovijilans
Özet
Amaç: Güvenli ilaç uygulamalarındaki problemler mortalite ve morbiditenin önemli sebeplerindendir. Bu çalışma güvenli ilaç uygulamalarında eksikliklerin araştırılması amacıyla planlanmıştır.

Hastalar ve Yöntem: Kesitsel ve tanımlayıcı tipte olan bu çalışma bir devlet hastanesinde gerçekleştirilmiştir ve 150 hemşireye anket uygulanmıştır. Güvenli ilaç uygulamalarıyla ilgili olan bu ankette: ilaç tedarik ve saklama koşulları, hasta tanımlama, ilaç-besin allerjisi sorgulama, son kullanma tarihi kontrolü (SKT), sıklıkla karşılaşılan ilaç uygulama hataları, farmakolojik bilgi yeterliliği, farmakolojik bilgi edinme kaynakları ve advers ilaç reaksiyonlarındaki tutumları, gibi konular sorgulanmıştır.

Bulgular: Katılımcıların büyük çoğunluğu medikasyon öncesi ilaç tedarik, saklama koşulları, SKT kontrolü, tedavi öncesi hasta tanımlama ve alerji sorgulama gibi konulara dikkat etmekteydiler. İlaç uygulamalarında en sık karşılaşılan problemler, yanlış ilaç dozu (%21.4), yanlış zaman (%25) ve ilacın unutulmasıdır (%21.9). Hemşirelerin yaklaşık yarısı, ilaç yan etkileri, kontrendikasyonları, ilaç reaksiyonları, etki süresi hakkında orta düzeyde bilgi sahibiydiler. Hemşirelerin %80'i advers ilaç etkileri gözlendiğinde olay bilidirimi yapılması gerekliliğini bilmekteydi ancak bildirimlerin farmakovijilans sorumlusu (%33.3) ve TÜFAM'a (Türkiye Farmakovijilans Merkezi) (%10) iletildiğini bilen oranı oldukça düşüktü.

Sonuç: İlaç uygulamalarında ;yanlış zaman, yanlış doz ve uygulamanın atlanması en sık karşılaşılan problemlerdir. Bu çalışma sonuçları bize, hemşirelerin farmakolojik bilgilerinin güçlendirilmesinin ve kliniklerin standart ilaç protokolü oluşturmalarının, güvenli ilaç uygulamalarında önemli adımlar olduğunu düşündürmektedir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •