· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2014, Cilt 5, Sayı 4, Sayfa(lar) 283-285
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Uterus Didelfis Olgusunda Term Gebelik
Orkun Çetin1, Fatma Ferda Verit1, Ali Galip Zebitay1, İpek Dokurel Çetin2, Şebnem Kuter Yılancıoğlu3, Seda Keskin1, Oğuz Yücel1
1Süleymaniye Doğumevi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Acıbadem Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Term gebelik, Mülleryan kanal anomalisi, Uterus didelfis
Özet
Mülleryan kanal anomalileri infertilite nedenleri arasında yer almakta ve obstetrik komplikasyon oranlarını artırmaktadır. Uterus didelfis, müller kanallarının füzyonundaki anormallik veya septum abzorpsiyonundaki yetersizlik sonucu oluşan konjenital anomalilerin oluşturduğu heterojen bir gruptur. Çalışmamızda; gebeliği terme kadar ulaşmış ve sezaryen ile doğumu gerçekleştirilen uterus didelfis olgusunu literatür eşliğinde sunmayı amaçladık. 30 yaşında gravida 1, paritesi 0 olan hastaya yapılan histerosalpingografi sonrasında uterus didelfis tanısı konuldu. Hastaya gebelik sonuçları hakkında gerekli danışmanlık verilerek; spontan gebe kalması önerildi. 38. gebelik haftasında; orta oligohidroamnios, uterin anomali ve primigravid makat prezentasyonu sebebiyle planlı sezaryen ile doğum gerçekleştirildi. Uterus didelfis olgularında, gebelik durumunda gerekmedikçe cerrahi bir müdahaleden kaçınılmalıdır.
  • Başa Dön
  • Özet
  •