· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2014, Cilt 5, Sayı 4, Sayfa(lar) 286-289
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Mediyastinal ve Servikal Lenf Bezi Tutulumu ile Başvuran İlginç Bir Silikozis Olgusu
Oya Nermin Sivrikoz1, Aynur Solak2, Seyhan Yalaz3, Fidan Sever4
1Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi, İzmir, Türkiye
4Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir, Türkiye
Anahtar Kelimeler: lenfoma, silikozis, pnömokonyoz
Özet
Silikozis dünyada binlerce insanın ölümüne sebep olan bir meslek hastalığıdır. Genellikle pnömokonyoz olarak ortaya çıkar. 50 yaşında, boyunda kitle şikayeti ile hastanemize başvuran hastanın yapılan radyolojik tetkiklerinde akciğer parankimi tamamen normaldi. Ancak hastanın multipl servikal ve mediastinal lenfadenopatileri vardı. Lenfoma ön tanısı nedeniyle lenfadenektomi uygulanan hastanın materyalinin mikroskobik incelemesinde nonkazeifiye granülom yapıları ve polarize ışık mikroskobunda ışığı çift kıran silika partikülleri izlendi. Silikozis sık görülen bir meslek hastalığı olmasına rağmen, radyolojik olarak akciğerde hiçbir tutulum yapmadan sadece lenfadenopati ile izlenen vaka çok nadirdir.
  • Başa Dön
  • Özet
  •