· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2015, Cilt 6, Sayı 1, Sayfa(lar) 031-035
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Hastanede Kemoterapi Alan Hastaların Yaşam Kalitesi ve Bunu Etkileyen Faktörler
Dilek Gelin1, Bahire Ulus2
1Pınarbaşı Devlet Hastanesi, Hemşirelik, Kayseri, Türkiye
2Acıbadem Üniversitesi, Hemşirelik, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: kemoterapi, yaşam kalitesi, kanser, hemşirelik
Özet
Amaç: Bu araştırma kemoterapi alan hastaların yaşam kalitesi ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapıldı.

Hastalar ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırma, bir kamu hastanesi onkoloji polikliniğinde kemoterapi alan 116 hasta ile yürütüldü.

Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların yarıdan fazlası (%62.9) kadındı. Hastaların fiziksel iyilik hali, sosyal yaşam ve aile durumunun kadın ve erkeklerde farklılık göstermediği ancak, fonksiyonel iyilik hali ölçek puanlarının (p<0.05) erkeklerde, duygusal durum alt ölçek puanlarının (p<0.01) kadınlarda daha yüksek olduğu görüldü. Hastaların gelir düzeyi ve sosyal yaşamı ile fonksiyonel iyilik hali arasında pozitif yönde bir ilişki gözlendi. (p<0.05) Ailesiyle beraber yaşayan, ekonomik sıkıntı çekmeyen hastaların fonksiyonel iyilik durumları, ekonomik zorluk yaşayan hastalara göre daha yüksekti.

Sonuç: Kemoterapi alan hastaların yaşam kalitesini hastanın cinsiyeti, eğitim durumu, ait olduğu aile tipi, çalışma ve ekonomik durumu, yatarak ya da ayaktan tedavi alma durumu gibi faktörler etkilemektedir. Ancak, hastanın yaşı, medeni durumu, kentsel ya da kırsal bölgede yaşaması yaşam kalitesini etkilememektedir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •