· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2015, Cilt 6, Sayı 1, Sayfa(lar) 036-042
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler
Pınar Irmak Vural1, Nazife Bakır2
1İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, Türkiye
2Mehmek Akif Ersoy Üniversitesi , Gölhisar Sağlık Meslek Yüksekokulu, Burdur, Türkiye
Anahtar Kelimeler: öğrenci, sağlıklı yaşam biçimi davranışları, yaşam biçimi
Özet
Amaç: Bu araştırma, meslek yüksekokulu öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir.

Hastalar ve Yöntemler: Araştırmanın evrenini; 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Nişantaşı Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda okuyan 480 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında, kişisel bilgi formu ile birlikte Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II (SYBDÖ II) kullanılmıştır. Veriler bilgisayar ortamında yüzdelik, Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U testi kullanılarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Araştırma sonucunda; öğrencilerin SYBDÖ II'den aldıkları puan ortalaması 127.05±20.35 olarak saptanmıştır. Kız öğrencilerin sağlık sorumluluğu, beslenme, stres yönetimi alt grubu puan ortancasının erkeklere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu (p<0.01), anne-babanın eğitim düzeyi yükseldikçe öğrencilerin sağlık sorumluluğunun arttığı, herhangi bir hobisi olan ve düzenli egzersiz yapan öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.01).

Sonuç: Öğrencilerin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi sağlanmalıdır.

  • Başa Dön
  • Özet
  •