· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2010, Cilt 1, Sayı 2, Sayfa(lar) 115-117
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Anemiye Neden Olan Dev İnflamatuar Fibroid Polip: Olgu Sunumu
Eser Vardareli1, Arzu Tiftikçi1, Nurdan Tözün1, Emel Özveri2, Metin Ertem2
1Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Kozyatağı Hastanesi, Genel Cerrahi, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: fibroid polip, anemi
Özet
Giriş ve amaç: İnflamatuar fibroid polip gastrointestinal sistemin nadir görülen, en sık mide antrumundan köken almakla birlikte gastrointestinal sistemin her yerinde görülebilen lezyonudur. Genellikle 1-3 cm boyutlarında olan lezyonun tanısı obtrüksiyona bağlı yakınmalarla veya rastlantısal olarak konulmaktadır. Yazımızda anemiye neden olan dev ileal inflamatuar fibroid polip olgusu sunulmuştur.

Olgu: 53 yaşında erkek hasta son haftalarda gelişen güçsüzlük ve renk solgunluğu yakınması ile başvurdu. Fizik muayene ve laboratuar incelemeleri ile demir eksikliği anemisi tanısı konuldu. Anemi etiyolojisi araştırılırken yapılan kolonoskopide terminal ileumda valv'den yaklaşık 20 cm proksimalde 7-8 cm boyutunda pedinküle polipoid lezyon mevcuttu. Hastaya laparoskopik segmenter ince barsak rezeksiyonu yapıldı. Lezyonun patolojik incelemesinde iltihabi fibroid polip saptandı.

Sonuç: İnflamatuar fibroid polip demir eksikliği anemisine yol açabilen polipoid nitelikteki oluşumların ayırıcı tanısında göz önünde bulundurulmalıdır.

  • Başa Dön
  • Özet
  •