· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2015, Cilt 6, Sayı 1, Sayfa(lar) 043-045
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Derin Beyin Stimulasyonlu Olguda Koroner Arter Bypass Cerrahisi ve Anestezi Deneyimimiz
Muharrem Koçyiğit1, Elif Akpek2, Ahmet Ümit Güllü3, Şahin Şenay3, Cem Alhan3
1Acıbadem Üniversitesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Maslak Hastanesi, Anesteziyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
3Acıbadem Üniversitesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: derin beyin stimulasyonu, koroner arter bypass cerrahisi, anestezi
Özet
Parkinson hastalığı nörodejeneratif bir hastalık olup görülme sıklığı yaş ile artmaktadır. Derin beyin stimulasyonu, medikal tedaviye dirençli parkinson hastalarının semptomlarını azaltır ve yaşam kalitesini artırır. Bu çalışmada, derin beyin stimulasyonlu bir olguda koroner arter bypass cerrahi sırasındaki anestezi deneyimimizi sunduk.
  • Başa Dön
  • Özet
  •