· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2015, Cilt 6, Sayı 1, Sayfa(lar) 046-048
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Fetal Kardiyak Aktivitesi Olan Kornual Gebeliğin Metotreksat ile Tedavisi: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Onur Numan, Nurettin Aka, Fisun Vural, Ayşe Deniz Coşkun, Gültekin Köse, Ertuğrul Can Tüfekçi
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: kornual gebelik, ektopik gebelik, metotreksat tedavisi
Özet
Kornual gebelik mortalite-morbiditesi en yüksek olan ve nadir görülen ektopik gebelik türüdür. Optimal tedavi konusunda fikir birliği olmayıp, literatürde vaka takdimi ya da vaka serileri şeklinde tecrübe paylaşımı söz konusudur. Erken tanı ve tedavi hastanın sağ kalımı ve fertilitenin korunması açısından önemlidir. Bu yazıda, 21 yaşında, G:2, P:1, A:0, sağ kornual gebeliği olan bir olgu sunulmuştur. Fetal kardiyak aktivite olmasına rağmen, hastanın fertilitesini koruma isteğinden dolayı, iki doz sistemik metotreksat uygulanarak tedavisi gerçekleştirilmiştir . Tedavi sonucunda herhangi bir komplikasyonla karşılaşılmamıştır. Bu vaka ışığında, kornual gebeliklerde tanı ve sistemik metotreksat tedavi protokollerinin tartışılması amaçlanmıştır.
  • Başa Dön
  • Özet
  •