· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2015, Cilt 6, Sayı 2, Sayfa(lar) 069-078
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Primer Beyin Tümörlü Hastalarda Semptom Yönetimi
Altun Baksi Şimşek1, Aklime Dicle2
1Dicle Üniversitesi, Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Diyarbakır, Türkiye
2İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: hemşirelik, bakım, primer beyin tümörü, semptom yönetimi
Özet
Beyin tümörlerinin büyük bir çoğunluğu invaziv yayılım ve malign özellik gösterir, kafatası gibi sınırlı bir alanda hızlı büyür ve tedaviye yanıtı sınırlıdır. Bu özellikleri nedeniyle bireylerde birçok semptom oluşturarak yaşam kalitesini hızla düşürür ve yaşamı tehdit eder. Literatürde primer beyin tümörlü hastalarda iyi kontrol edilemeyen semptomların değerlendirilmesi ve kontrolünün önemli olduğu belirtilmektedir. Bu makalede primer beyin tümörlü hasta grubuyla çalışan hemşirelere rehber olması amacıyla, güncel literatür gözden geçirilerek primer beyin tümörü semptomlarına odaklanılmıştır.
  • Başa Dön
  • Özet
  •