· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2015, Cilt 6, Sayı 2, Sayfa(lar) 105-109
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Çocuk Hemşirelerinde Mesleki Profesyonel Değerler
Aynur Yazıcı Sorucuoğlu1, Fatma Güdücü Tüfekci2
1Ulus Devlet Hastanesi, Bakım Hizmetleri Müdürü, Ankara, Türkiye
2Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erzurum, Türkiye
Anahtar Kelimeler: çocuk hemşiresi, mesleki profesyonellik
Özet
Amaç: Çocuk hemşirelerinin mesleki profesyonel değerlerini değerlendirmek ve etkileyen faktörleri belirlemektir.

Materyal ve Metot: Tanımlayıcı olan araştırmada, Temmuz-Aralık 2013 tarihleri arasında, Ankara’da, üç üniversite ve beş eğitim araştırma hastanesinin çocuk kliniklerinde, örnekleme yöntemine gidilmeden, araştırmaya katılmayı kabul eden 224 çocuk hemşiresi ile çalışılmıştır. Verilerin toplanmasında, hemşirelerin özelliklerini belirleyen bir soru formu ve Hemşirelerin Profesyonel Değerler Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler, yüzdelik dağılımlar, ortalama, varyans analizi ve t testi ile analiz edilmiştir. Araştırmada etik ilkelere bağlı kalınmıştır.

Bulgular: Araştırmada, bekar olan (p<0.01), klinik sorumlu hemşiresi olarak çalışan (p<0.01) ve bilimsel toplantılara katılan (p<0.05) çocuk hemşirelerinin diğerlerine göre mesleki profesyonel değerlerinin önemli düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Çocuk hemşirelerinin mesleki profesyonel değerlerinin geliştirilmesi için kursların ve hizmet içi eğitim programları uygulanmalı, hemşireler bilimsel toplantılar için cesaretlendirilmeli ve teşvik edilmelidir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •