· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2015, Cilt 6, Sayı 2, Sayfa(lar) 113-115
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Yoğun Bakımda Santral Venöz Kateter Malpozisyonu: İki Olgu Sunumu
Şerife Gökbulut Bektaş, İlkay Ceylan, Metin Eser, Fatma Ulus
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
Anahtar Kelimeler: santral venöz kateterizasyon, malpozisyon
Özet
Santral venöz kateterizasyon yoğun bakımda tanı ve tedavi için sıklıkla kullanılan girişimsel bir tekniktir. Santral venöz kateterizasyon arter ponksiyonu, damar erozyonu, tromboz, malpozisyon ve enfeksiyon gibi komplikasyonlara neden olabilir. Biz bu makalede santral kateter yerleştirilen iki hastadaki kateter malpozisyonunu değerlendirmeyi amaçladık. 19 ve 72 yaşlarında iki hastamıza farklı iki endikasyonla santral venöz kateter yerleştirdik. Her iki hastada işlem sırasında herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Ancak işlem sonrasında çekilen akciğer grafisinde kateter malpozisyonlarını tespit ettik. Kateter malpozisyonlarının belirlenmesinde işlem sonrası radyolojik görüntülemenin önemini vurgulamayı amaçladık. Ayrıca ultrason eşliğinde santral venöz kateterizasyon bu tür malpozisyonları önleyebilir ve komplikasyon oranlarını azaltabilir.
  • Başa Dön
  • Özet
  •