· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2015, Cilt 6, Sayı 2, Sayfa(lar) 116-118
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Kalvarium Metastazı Ayırıcı Tanısında Enostoz: Olgu Sunumu
Mustafa Güdük1, Aydın Sav2, Erkan Vardareli3, Selçuk Peker1
1Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji, İstanbul, Türkiye
3Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: enostoz, kemik metastazı, kalvarial metastaz
Özet
Enostozlar (kemik adaları), genelde insidental olarak bulunan, herhangi bir klinik şikayet yaratmayan kemik lezyonlarıdır. Ayırıcı tanılarında primer kemik tümörleri ve metastazlar mevcuttur ve tanıya yönelik çalışmalarda kafa karıştırıcı olabilmektedirler. Olgu sunumumuzda metastaz ön tanısı ile opere edilen 65 yaşındaki erkek enostoz olgusu sunulmaktadır.
  • Başa Dön
  • Özet
  •