· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2015, Cilt 6, Sayı 2, Sayfa(lar) 119-120
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Derin Ven Trombozuna Neden Olan Derin Femoral Arter Psödoanevrizması
Cem Arıtürk1, Cem Atik2, Yusuf Kuserli3
1Acıbadem Sağlık Grubu, Kadıköy Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi, İstanbul, Türkiye
2Osmaniye Özel Yeni Hayat Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi, İstanbul, Türkiye
3Acıbadem Sağlık Grubu İnternational Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: psödoanevrizma, derin ven trombozu, acil cerrahi
Özet
Psödoanevrizmalar cerrahi girişimler, enfeksiyon, travma gibi nedenlerle damar bütünlüğünün bozulması ve kanın damar dışına çıkarak etraf dokularla sınırlanmasıyla oluşur.

72 yaşında erkek hasta 1 hafta önce 2 haftadır devam eden halsizlik, yorgunluk şikayeti ile anemi ön tanısı ile dahiliye kliniğine interne edilmiş. Anemi tanısı kesinleştirilip gerekli tedavi ve araştırma sürecine geçilmiş. Takibinin 1. haftasında sol bacağında derin ven trombozu (DVT) klinik bulguları gelişmesi üzerine konsülte edildi. Ayrıntılı anamnezde 4 hafta önceki travma öyküsü öğrenildi. Fizik muayenede DVT’ye ait bulgular bulunmakla birlikte periferik arter muayenesi normaldi. Yapılan venöz ve arteryel doppler ultrasonografi sonucunda DVT tanısı kondu ve derin femoral arterin (DFA) 4. cm.sinde rüptüre olmuş psödoanevrizma saptandı. Kontrastlı bilgisayarlı tomografi ile tanı onaylandı ve arteryel patolojinin anatomik özellikler ortaya kondu. Acil şartlarda operasyona alındı. Genel anestezi altında psödoanevrizmektomi ve dakron greft ile derin femoral arter interpozisyonu gerçekleştirildi. Hasta postoperatif 12. günde taburcu edildi.

DFA psödoanevrizmaları seyrek karşılaşılan bir durum olmakla birlikte sıklıkla travma sonrasında görülürler. Rüptürü nadirdir ancak gelişirse acil cerrahi girişimde bulunmak gerekir. Olgumuzun psödoanevrizmasının muhtemelen 7-8 gün önce (hastaneye başvurudan hemen önce) rüptüre olmuş ancak kanamanın kaslar arasında sınırlanmış olması ve DVT kliniği araştırılırken farkedilmesi nedeni ile sizlerle paylaşmak istedik.

  • Başa Dön
  • Özet
  •