· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2015, Cilt 6, Sayı 2, Sayfa(lar)
[ PDF ] [ Editöre E-Posta ]
Editörden okurlarımıza;
Enis Özyar
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
Giriş
Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi 2010 yılından itibaren yayınlanmaya başlanmış, başta Dergi Editörü Prof. Dr. Nurdan Tözün, Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Necmettin Pamir ve Dergi Sekreteri Ayşe Batman’ın büyük emek ve özverileri ile bugünlere gelmiştir. 2014 yılının sonuna kadar sağlık bilimleri dallarından toplam 88 araştırma makalesi, 46 derleme, 126 olgu sunumu toplam 20 sayıda yayınlanmıştır. Bu sayıdan itibaren derginin yeni editörü olarak 10 kişiden oluşan yeni editörler kurulu ile birlikte görevi devralmış bulunuyoruz. Derginin yayın kalitesinin artırılması ve ulusal/uluslararası indekslere girmesi en önemli vizyonumuzu oluşturmaktadır.

Araştırmacılar doğal olarak çalışmalarını her zaman yüksek etki faktörüne sahip tanınmış dergilerde yayınlamak isterler. Bu, yayınların çok daha geniş kitlelere ulaşması yanısıra yazarların atıf alma olasılığını da artırmaktadır. Bu önemli dergilerde yayınlanan araştırma makalelerinin güvenilirliği yüksek olarak değerlendirilse de, araştırmanın tanınmışlığı daha az olan bir dergide yayınlanması o makalenin gerçek değerini azaltmaz ya da artırmaz. Bu nedenle çalışmalarınız arasında her zaman dergimizde yayınlanacak nitelikte makaleler olduğunu ve dergimizin ülkemizin sorunlarını ilgilendiren sağlık bilimleri makaleleri için de uygun bir ortam olduğunu düşünüyorum.

Web of Science atıf veri tabanlarında (SCI, SSCI, AHCI) indekslenmekte olan Türkiye adresli bilimsel dergilerin Haziran 2014 tarihli listesine bakıldığında; yukarıda anılan indekslerde toplam 70 dergi olduğu, bu dergilerin etki değerinin 0.02 ile 5.58 arasında değiştiği görülmektedir (1). Bu dergilerin 22 tanesi sağlık bilimleri alanı, kalan 48’i ise diğer bilim alanlarıyla ilgilidir. Sağlık bilimleri dergilerinin etki değerleri 0.17-4.13 arasında değişmektedir. Bu bilgiler, sağlık bilimleri alanında rekabete dayanan bir ortamda, evrensel bilim açısından ülkemizin önünde ilerlenmesi gereken uzun bir yol olduğunu göstermektedir.

Ayakları üzerinde yeni durmaya başlayan ve henüz uluslararası indekslerde yer almayan dergimizi önümüzde zorlu bir süreç beklemektedir. Bu süreçte ülkemiz sağlık bilimleri üyeleri ve Acıbadem Üniversitesinin değerli üyelerinin dergimize olan desteği büyük önem taşımaktadır. Genç, dinamik, konusunda etkin bilim insanlarından meydana gelen değerli Acıbadem bilim ailesinin çalışmalarını yayınlamak üzere dergimizde paylaşması, dergimizin okunurluğunu arttıracak ve ülkemizdeki diğer bilim insanlarının da araştırmalarını yayınlamak üzere dergimize yöneltecektir. Editörler kurulu olarak hedefimiz, hızlı, dürüst, etik kurallara dayalı bir yazı işleri sürecinin devam ettirilmesi ve dergimizin en kısa sürede ülkemiz bilim alanında ses getiren bir dergi niteliğine kavuşturulmasıdır.

Saygılarımla

Prof. Dr. Enis Özyar
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Referanslar
1. https:// uvt.ulakbim.gov.tr/dergiler/kondrglist.php?vt=tip

  • Başa Dön
  • Giriş
  •