· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2015, Cilt 6, Sayı 3, Sayfa(lar) 121-129
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Tıbbi Malpraktis ve Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası
İsmail Yıldırım
Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, Çorum, Türkiye
Anahtar Kelimeler: tıbbi uygulama hataları, sigorta, hekim mesleki sorumluluk sigortası
Özet
Son yıllarda malpraktis (tıbbi uygulama hataları) davalarında meydana gelen artışlar hekimlere mesleki bir korumanın gerekliliğini gündeme getirmiştir. Sigorta şirketleri hekimler aleyhine ileri sürülen tazminat taleplerine teminat sağlamak için Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası adı altında sigortama işlemi yürütmektedirler. Bu çalışmada hekim mesleki sorumluluk sigortası’nın Türkiye’deki mevcut işleyişinin ortaya konulması amaçlanmıştır.
  • Başa Dön
  • Özet
  •