· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2010, Cilt 1, Sayı 3, Sayfa(lar) 123-127
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Tremor Tedavisinde Cerrahi Girişimler
Yasemin Akgün1, Selçuk Peker2
1Acıbadem Sağlık Grubu Kadıköy Hastanesi, Nöroloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi , Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: cerrahi, derin beyin stimulasyonu, gamma knife, talamotomi, tremor
Özet
Tremor çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Bazı tip tremorlarda medikal tedavinin yetersiz kaldığı hallerde cerrahi tedavi uygulanabilmektedir. Esansiyel tremor, Parkinson hastalığı tremoru, Holmes tremoru, Multipl skleroz tremoru cerrahi tedavinin uygulanabildiği bazı tremor tipleridir. Cerrahi tedavide radyofrekans talamotomi, talamik derin beyin stimulasyonu ve gamma knife ile talamotomi uygulanabilen cerrahi yöntemlerdir. Esansiyel tremor ve Parkinson hastalığına bağlı tremorda uzun dönemli başarı oranları yüksek iken diğer tip tremorlarda başarı oranı daha düşüktür. Günümüzde cerrahiye bağlı komplikasyon oranları da kabul edilebilir sınırlar içindedir.
  • Başa Dön
  • Özet
  •