· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2015, Cilt 6, Sayı 3, Sayfa(lar) 130-133
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Raporlarında Güvenilirlik ve Şeffaflık
İlke Akpınar
Institute of Health Economics, Edmonton-AB, Kanada
Anahtar Kelimeler: sağlık teknolojisi değerlendirme, güvenilirlik, şeffaflık
Özet
Sağlık Teknolojisi Değerlendirmesi (STD), sağlık politikası analizinde yardımcı multidisipliner bir alandır. STD'nin tarihçesi 1975'in başlarına uzanmakla beraber, Türkiye'de nisbeten yenidir. Sağlık Teknolojisi Değerlendirmesi Kurumları Uluslararası İletişim Ağı (INAHTA), STD'ni “Sağlık teknolojisinin gelişmesi, yaygınlaşması ve kullanımının, tıbbi, sosyal, etik ve ekonomik etkilerini inceler.” şeklinde tanımlanmıştır. Anlaşılabilir ve şeffaf planlama, raporlama süreçleri, STDlerinde önemlidir. Burada, sistematik incelemelerin kalitesinin belirlenmesinde yararlı olan AMSTAR; şeffaf ve eksiksiz raporlanmalarında yazarlara yardımcı olan PRISMA aracı ile STD raporunu okuyan ve gözden geçirenlere başlangıç rehberi olması amacıyla tasarlanmış olan INAHTA değerlendirme listesini inceledik. Bu araçların kullanılmasının, Türkiye'de STD rapor şeffaflığı ile kalitesinin arttırılmasına ve raporların tüm dünyada kabul görür duruma gelmesine katkı sağlayacağı görüşündeyiz.
  • Başa Dön
  • Özet
  •