· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2015, Cilt 6, Sayı 3, Sayfa(lar) 152-159
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Eğitim Sırasında Yaptıkları İlaç Uygulama Hataları ve Tıbbi Hata Farkındalıkları
Ayfer Bayındır Çevik, Ayşegül Demirci, Zehra Güven
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Rize, Türkiye
Anahtar Kelimeler: hemşirelik, üniversite öğrencisi, ilaç hatası, tıbbi hata, farkındalık
Özet
Amaç: Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin klinik eğitimleri sırasında yaptıkları ilaç uygulama hatalarının sıklığını ve tıbbi hatalar konusunda farkındalıklarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlandı.

Yöntem: Araştırma Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü'nde öğrenim gören ve araştırmaya katılmayı kabul eden 242 öğrenci ile gerçekleştirildi. Veri toplamada literatür bilgilerinden yararlanarak araştırmacılar tarafından hazırlanan, 20 sorudan oluşan anket formu kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde dağılımları, pearson ki kare, ANOVA testleri kullanıldı.

Bulgular: Öğrenciler en sık başka birinin hazırladığı ilacı uygulama (%48.8) hatasını yapmaktadır. Öğrencilerin yaptıkları ilaç hataları sıklıkları arasında sınıflara göre anlamlı farklılık yoktur (p>0.05). Enjeksiyonu yanlış bölgeye yapma (%15.3) (p<0.05) ve yanlış ilaç uygulama (%11.8), yanlış hastaya uygulama (%14.1), sterilitesi bozulmuş malzeme ile ilaç hazırlama (%12.9) ve göze kulağa yanlış teknikle ilaç uygulama hatasını (%12.9) en fazla 1. sınıf öğrencileri (p<0.001) yapmaktadır. Başka birinin hazırlamış olduğu ilacı uygulama hatasını ise en fazla (%75.3) 2. sınıf öğrencileri yapmaktadır (p<0.05). Uygulamalarda en sık tanık olunan tıbbi hatalar iletişim eksikliğinden kaynaklanan hatalar (%62.0) ve iğne ucu yaralanmalarıdır (%59.9). Uygulamalar sırasında 3. sınıfların en çok ilaç hatalarına (%45.0), 2. sınıfların en çok iğne ucu yaralanmalarına (%68.5) tanık olduğu belirlendi (p<0.01).

Sonuç: Tıbbi hata farkındalığını arttırmak ve ilaç hatalarını azaltmak için öğrencilere 1. sınıfta klinik öncesi laboratuvar ortamında daha fazla pratik yaptırılması, kliniklerde öğretim elemanı/hemşirelerin öğrenci ile daha fazla bire bir uygulama yapmaları, ilaç ve tıbbi hatalardan nasıl kaçınabileceklerinin öğretilmesi, farkındalık eğitimlerinin yapılması önerilmektedir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •