· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2015, Cilt 6, Sayı 3, Sayfa(lar) 171-173
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Atipik Parkinson Hastasının Siyalore Şikayetinin Ultrasonografi Eşliğinde Perkütan Botulinum Toksin Enjeksiyonu ile Tedavisi: Olgu Sunumu
Elçin Aydın1, Hasan Yerli1, Tuğbahan Yılmaz2, Esin Gezmiş1
1Başkent Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Başkent Üniversitesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Anahtar Kelimeler: siyalore,Parkinson hastalığı,botulinum toksini
Özet
Siyalore, Parkinson hastalığında sık görülen bir semptomdur. Siyalorenin medikal tedavisinde kullanılan antikolinerjik ilaçlar kısmi bir fayda gösterir ve hastanın tolere edemeyeceği yan etkilere sebep olabilirler. Son zamanlarda Parkinson hastalığında görülen siyalore tedavisinde perkutan botulinum toksin enjeksiyonunun etkin bir tedavi yöntemi olduğu vurgulanmaktadır. Bu yazıda, 66 yaşında atipik Parkinson tanısı olan hastada medikal tedaviye yanıt vermeyen siyalorenin ultrasonografi kılavuzluğunda botulinum toksini ile perkütan tedavisi literatür bilgileri eşliğinde tartışıldı.
  • Başa Dön
  • Özet
  •