· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2015, Cilt 6, Sayı 3, Sayfa(lar) 174-176
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Sinuzit Tanılı Olguda Preseptal Selüliti Andıran Klinik Prezantasyon: Nazolakrimal Kanala Retrograd Hava Girişi
Özlem Naciye Atan Şahin1, Ahmet Küçükçelebi2
1Acıbadem Bodrum Hastanesi, Çocuk Sağ ve Hast., Muğla, Türkiye
2Acıbadem Bodrum Hastanesi, Estetik ve Plastik Cerrahi, Muğla, Türkiye
Anahtar Kelimeler: nazolakriml kanal, sinüzit
Özet
Sinüzit insidans ve prevelansı giderek artan halksağlığı problemlerindendir. Çok sık rastlanan bu hastalığın komplikasyonlarının gerçek insidansı bilinmemektedir çünkü komplike olmamış sinüzit diğer branş hekimleri ve pratisyen hekimler tarafından tedavi edilirken, komplikasyonlar genel olarak kulak burun boğaz hekimleri tarafından tedavi edilmektedirler (1). Çalışmamızda sinuzit tanısı ile yatırılan, ve tedavisinin 3. gününde yakınma ve muayene bulgularında belirgin düzelme sağlanmışken sağ orbitaya uyan bölgede ani şiddetli baş ağrısı, sağ gözde hafif aşağı deplasman ve ağrılı göz hareketleri ortaya çıkan bir olguyu sunmaktayız (Şekil 1). Hastada intrakranial komplikasyonları ekarte etmek amacı ile çekilen bilgisayarlı tomografide (BT) lakrimal kanaldan orbitaya kemik defekti olmakasızın ortaya çıkan retrograd hava geçişi izlenmiştir (Şekil 2 ve 3). Bu çalışmada , sinüzit tanılı olguda ani olarak ortaya çıkan gözkapağı şişliği, ağrılı göz hareketleri, ve taraf gösteren şiddetli ağrıda, preseptal selülit tablosu ile karışabilecek larimal kanala retrograd hava geçişini hatırlatmak amaçlanmıştır.
  • Başa Dön
  • Özet
  •