· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2015, Cilt 6, Sayı 3, Sayfa(lar) 177-180
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
İntraoperatif Saptanan Ekstrapulmoner İntratorasik Kist Hidatik: Olgu Sunumu
Ramazan Kozan, Hüseyin Göbüt, Bülent Aytaç
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilimdalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Hidatik kist, intratorasik ekstrapulmoner hidatik kist, plevral hidatik kist
Özet
Kist hidatik hastalığı oldukça eski bir geçmişe sahip paraziter hastalıklardan biridir. Hastalık vücutta en sık karaciğere yerleşmek ile birlikte keratinize dokular dışındaki tüm doku ve organlarda görülebilmektedir. İntratorasik vakalarda en sık tutulum akciğerde görülmektedir. İntratorasik ekstrapulmoner yerleşim ise oldukça nadirdir. Sunduğumuz 24 yaşındaki kadın hastada hastalık plevral boşluk gibi oldukça nadir bir lokalizasyona yerleşik olup karaciğer ve akciğer parankimi ile ilişkili değildir. Ancak ameliyat öncesi yapılan tetkiklerde kistin karaciğerde yerleşik olduğu düşünülmüş, laparatomi sonrasında kistin abdomende değil de plevral boşlukta olduğu saptanabilmiştir. Bu tür nadir lokalizasyonlara sahip vakalarda preoperatif görüntüleme yöntemleri ile kistin karaciğer veya akciğer ile ilişkili olduğu yanılgısına düşülebilmektedir. Böyle durumlarda operasyon esnasında tanıya gidebilmek için iyi ve özenli bir değerlendirme yapılması ve cerrahi prosedürün uygun biçimde şekillendirilmesi önem taşımaktadır.
  • Başa Dön
  • Özet
  •