· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2015, Cilt 6, Sayı 4, Sayfa(lar) 181-188
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Evde Sağlık Hizmetlerinde Hasta ve Sağlık Bakım Sunucuların Güvenliği
Keziban Avcı
Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Kurumları Yönetimi, Ankara, Türkiye
Anahtar Kelimeler: evde sağlık hizmetleri, hasta güvenliği, sağlık hizmeti sunucuların güvenliği
Özet
E vde sağlık hizmetleri sağlık sistemi içerisinde talebin hızla arttığı ve uygulamada sıklıkla tercih edilen alanlardan biri haline gelmiştir. Sağlık hizmetlerinin her aşaması hizmet sunanlar ve hizmetten faydalananlar açısından bazı riskler içermektedir. Ancak evlerin sağlık bakımından ziyade yaşamak için dizayn edilmiş olması, hastanelerde var olan benzer yapıların evde olmayışı, evde bakım hizmetlerinde fiziksel çevreyi düzenleyen standartların yokluğu hizmet sunumu sürecinde hasta ve çalışan güvenliği açısından riskleri artırmaktadır.

Sağlık bakım öğütlerinde hasta güvenliği kültürü geliştirme, kalite geliştirme çalışmalarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Oysa evde sağlık hizmeti sunum sürecinde aile üyelerini de içeren hizmet sunucuların bu sistemde nasıl yer alacağı ya da bu sistemin ev için nasıl geliştirileceği açık değildir. Öte yandan tedavi ve bakımın hastanın evinde yapılması nedeni ile evde bakım ekibini oluşturan profesyoneller diğer meslektaşlarından izoledirler ve hizmet sunum sürecinde eş zamanlı destek alabilecekleri meslektaşları yoktur. Ayrıca kurumlarda, çalışanları korumak için fiziksel çevrede düzenlemeler yapılabilirken evde sağlık hizmetlerinde bunu sağlamak daha zordur ve kullanılan teknolojiler, malzemeler, kalite ve güvenlik standartları doğrultusunda hastaneler için tasarlanmıştır ancak evde kullanılmaktadır.

Bu çalışmada evde sağlık hizmetlerinde hasta ve sağlık hizmet sunucuların güvenliği konulu literatür gözden geçirilmiş, evde sağlık bakım hizmetlerinde hasta ve sağlık hizmet sunucuların güvenliğinin önemi ve sistemin başarısı için nelerin gerekli olduğu vurgulanmıştır.

  • Başa Dön
  • Özet
  •