· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2015, Cilt 6, Sayı 4, Sayfa(lar) 194-201
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Hemşirelikte İnovatif Alan: Evde Bakımda Telehemşirelik ve Telesağlık
Sıddıka Ersoy1, Yasemin Yıldırım2, Fisun Şenuzun Aykar2, Çiçek Fadıloğlu2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Anahtar Kelimeler: evde bakım, tele-sağlık, tele-hemşirelik
Özet
Tele-sağlık, tıbbi bilginin birden fazla kişi arasında transfer edilmesi yoluyla sağlığın devamlılığının sağlanması/geliştirilmesi; Tele-hemşirelik telekomünikasyon hizmetlerinin kullanılarak hasta bakım hizmetlerinin geliştirilmesi olarak tanımlanmaktadır.

Tele-hemşirelik ve tele-sağlık uygulamalarının evde bakımda kullanılmasındaki genel amaç hastaların hastaneye yatışların azaltılması, kronik hastalık yönetiminde başarının ve yaşam kalitesinin artması ve sağlık profesyonelleri arasında iletişim ve koordinasyonun sağlanması olarak özetlenebilir.

Evde bakımda tele-sağlık kullanımı konusunda beklentiler ve avantajlar paralel olup, kullanıma uygundur. Yapılan çalışmalarla başarıları kanıtlanabilmekte ve uygulama sonuçları net olarak gözlenebilmektedir. Bundan dolayı tele-sağlık ve tele-hemşirelik uygulamaları günümüzde birçok gelişmiş ülkede yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bu derlemede, günümüzde yaygınlaşmakta olan tele-hemşirelik ve telesağlık uygulamalarının yararları, evde bakımda kullanım alanları ve dünyadaki ve ülkemizdeki durumunu irdelemek amaçlanmıştır.

  • Başa Dön
  • Özet
  •