· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2015, Cilt 6, Sayı 4, Sayfa(lar) 210-215
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Pediatri Hemşirelerinin İlaç Hataları ve Eşdeğer İlaç Kullanımına İlişkin Deneyimlerinin ve Görüşlerinin İncelenmesi
Gülçin Özalp Gerçeker, Nurdan Akçay Didişen, Bahire Bolışık, Zümrüt Başbakkal
Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İzmir, Türkiye
Anahtar Kelimeler: pediatri hemşiresi, ilaç hatası, eşdeğer ilaç
Özet
Amaç: Bu çalışmada, pediatri hemşirelerin ilaç hataları ve eşdeğer ilaç kullanımına ilişkin deneyimlerini ve görüşlerini değerlendirmek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, İzmir ilinde araştırmaya katılmayı kabul eden pediatri hemşirelerinin ilaç hataları ve eşdeğer ilaç kullanımına ilişkin deneyimlerini ve görüşlerini değerlendiren tanımlayıcı bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini; bir Üniversite Hastanesi ve bir Devlet Hastanesinde Mayıs 2010-Temmuz 2010 tarihleri arasında çalışan 111 pediatri hemşiresi oluşturmuştur. Hemşirelere ilaç hataları ve eşdeğer ilaç kullanımına ilişkin literatür doğrultusunda hazırlanan soruların yer aldığı veri toplama formu uygulanmıştır. Verilerin analizi SPSS 16.00 programında analiz edilmiştir.

Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalamasının 31.2±4.7 olduğu, %98,2’sinin kadın, %64,9’unun evli, %43.4’ünün 1 çocuk sahibi, %56,8’inin lisans mezunu, %51.4’ünün Devlet Hastanesinde çalıştığı saptanmıştır. Hemşirelerin %25.7’si ilaç hatası yaptığını ve %46.3’ü ise başkaları tarafından ilaç hatası yapıldığını bildirmiştir. Hemşirelerin %10.8’i eşdeğer ilaç uygulaması sonucu hata deneyimlediğini belirtmiştir.

Sonuç: Çalışmamızda ilaç hatası oranları yüksektir, bu durumu engellemek amacıyla ilaç uygulamalarıyla ilgili eğitim programları geliştirilmeli, bilgiler güncellenmeli, eşdeğer ilaç uygulamalarıyla ilgili prosedürler arttırılmalıdır.

  • Başa Dön
  • Özet
  •