· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2015, Cilt 6, Sayı 4, Sayfa(lar) 216-219
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Suriyeli Mülteci Hastalarda Kemoterapiye Bağlı Yan Etkiler ve Tedavi Uyumunun Değerlendirilmesi
Özlem Nuray Sever1, İbrahim Petekkaya2, Yalçın Çırak3, Yüksel Ürün1
1Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi, Tıbbi Onkoloji, Gaziantep, Türkiye
2Eskişehir Özel Sakarya Hastanesi, Tıbbi Onkoloji, Eskişehir, Türkiye
3Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa Medical Park Hastanesi, Tıbbi Onkoloji, Bursa , Türkiye
Anahtar Kelimeler: mülteci hastalar, tedavi uyumu, yan etkiler
Özet
Amaç: Bu çalışmada kliniğimizde kanser tedavisi gören Suriyeli mültecileri demografik özellikler, tedavi ilişkili yan etkiler ve tedavi uyumu açısından değerlendirerek Türk vatandaşları ile karşılaştırmayı amaçladık.

Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya, Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği ayakta tedavi ünitesinde Ocak 2015’te kemoterapi uygulanan 190 hasta dahil edildi. Hastalar ile yüz yüze anket yöntemiyle, bu çalışma için hazırlanmış olan formlara göre görüşme yapıldı.

Bulgular: Hastaların ortanca yaşı 51 ve %60’ı erkekti. Her iki grup arasında yaş ve cinsiyet açısından fark gözlenmedi. Hastalarda gözlenen toksisiteler açısından fark gözlenmezken, en sık sırasıyla halsizlik (%65 ve %64), uykusuzluk (%50 ve %55), ağrı (%61 ve %49) ve iştahsızlık (%37 ve %36) görüldü. Tedavi uyumu gruplar arasında benzerdi.

Sonuç: Bu çalışmada, literatürdeki birçok çalışmanın aksine demografik özellikler, tedavi, tedavi ilişkili toksisiteler ve tedavi uyumu açısından Türk vatandaşları ve Suriye vatandaşları arasında fark gözlenmedi.

  • Başa Dön
  • Özet
  •