· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2010, Cilt 1, Sayı 3, Sayfa(lar) 136-139
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Sağlık Yönetimi ve Sağlık Yönetim Eğitimi
Mesut Çimen
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: yönetim, sağlık yönetimi, sağlık yönetim eğitimi
Özet
Sağlık hizmeti sunan organizasyonlar tıbbi kuruluşlar oldukları kadar ekonomik ve sosyal amaçları da olan yapılardır. Bu yapıların bilimsel ilkelerle yönetilmesi sağlık hizmetini alan, hizmeti sunan ve finansmanını sağlayan kişi ve kurumlar için büyük önem taşımaktadır. Sağlık organizasyonlarının farklı yönetsel düzeyleri için gereksinim duyulan yöneticilerin eğitimi de aynı şekilde önemlidir.

Bu çalışmada yönetim ve sağlık yönetimi kavramı ana hatlarıyla tanımlanmaya çalışılmış, son dönemlerde giderek ön plana çıkan sağlık yönetim eğitiminin tarihsel gelişimi kısaca incelenmiş ve sağlık yöneticiliği eğitimi için önerilerde bulunulmuştur.

  • Başa Dön
  • Özet
  •