· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2015, Cilt 6, Sayı 4, Sayfa(lar) 233-235
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Post Polio Sendromu: Olgu Sunumu
Elçin Aydın1, Hasan Yerli1, Övgü Anıl Öztürkeri2
1Başkent Üniversitesi, Radyoloji, İzmir, Türkiye
2Başkent Üniversitesi, Nöroloji, İzmir, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Post-Poliomyelit Sendromu, paralitik poliomyelit, kas atrofisi
Özet
Post-poliomyelit sendromu (PPS) polio virüsünün neden olduğu ilk akut atak sonrasında kurtulan hastalarda yıllar sonra görülen anormal yorgunluk, güçsüzlük ve musküler atrofi şikayetleri ile kendini gösteren nadir bir durumdur. Bu olgu sunumunda böbrek taşı şüphesi ile bilgisayarlı tomografi uygulanan hastada saptanan post- poliomyelit sendromuna bağlı değişiklikler literatür bilgileri eşliğinde tartışılmıştır. Olgumuzda bilgisayarlı tomografi incelemesinde solda pelvik kaslarda yaygın atrofi saptandı.
  • Başa Dön
  • Özet
  •