· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2016, Cilt 7, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-005
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Yönetimde Yeni Yaklaşımlar: Örgütsel Vatandaşlık Davranışı
Mesut Çimen
Acıbadem Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: örgütsel vatandaşlık davranışı, insan kaynakları, örgütsel etkinlik
Özet
Örgütlerin stratejik ortakları olarak kabul edilen insan kaynağının belirlenmiş rol davranışlarının ötesinde örgütsel etkinliği artırma yönünde gösterecekleri çabalar örgütlerin başarısı açısından giderek önem kazanmaktadır. Yükselen rekabet ortamında örgütlerin geleceğini sahip oldukları nitelikli iş gücü ve bu işgücünün örgüte katkı sunma derecesi belirlemektedir. Bu kapsamda örgütsel vatandaşlık davranışları insan kaynakları yönetimi ve örgütsel davranış çalışmaları içinde giderek önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Örgütsel vatandaşlık davranışı belirlenen iş tanımlarının dışında ve üstünde çalışanların örgütün yararına istekli olarak gösterdikleri rol ötesi davranışları ifade etmektedir. Bu çalışmada Örgütsel vatandaşlık davranışının yönetim literatüründe yer alan boyutları ve örgütler üzerindeki etkilerinden söz edilmiş ve bu kapsamda yapılacak araştırmalar için de farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır.
  • Başa Dön
  • Özet
  •