· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2016, Cilt 7, Sayı 1, Sayfa(lar) 014-019
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Kardiyovasküler Cerrahi Sonrası Gelişen Akut Böbrek Yetmezliğinin Tanısında Kullanılan Erken Dönem Belirteçler
Mustafa Bilge Erdoğan1, Özlem Demirpençe2, Mustafa Yıldırım3
1Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biokimya Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
3Medicalpark Gaziantep Hastanesi, Tıbbi Onkoloji, Gaziantep, Türkiye
Anahtar Kelimeler: kardiyovasküler cerrahi, akut böbrek yetmezliği, nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin, Sistatin-C, böbrek hasar molekülü-1, karaciğer tipi yağ asidi bağlayıcı protein
Özet
Kalp cerrahisinde en önemli postoperatif sorunlardan biri akut böbrek yetmezliğidir (ABY). Özellikle erken dönem gelişen ABY hasta mortalite ve morbiditesi üzerinde etkilidir. Rutinde kullanılan serum üre ve kreatinin değerlerinin böbrek hasarından 24-72 saat sonra yükselmesi nedeniyle; bir çok araştırmacı ABY'nin daha erken teşhis edilebilmesi için, yeni belirteçler araştırmaktadır. Bu çalışmanın amacı kalp cerrahisi sonrası gelişen ABY'nin erken tanısında kullanılabilecek biyobelirteçleri güncel literatür ışığında tartışmaktır.
  • Başa Dön
  • Özet
  •