· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2016, Cilt 7, Sayı 1, Sayfa(lar) 020-027
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Osteoporozda Güncel Tedavi
Mustafa Ünal1, Duygu Yazgan Aksoy2, Serdar Güler3
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma, Ankara, Türkiye
2Acıbadem Ankara Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma, Ankara, Türkiye
3Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi & Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma, Ankara, Türkiye
Anahtar Kelimeler: osteoporoz, güncel tedavi
Özet
Düşük kemik mineral yoğunluğu ve kemik dokunun mikro yapısında bozulma ile karakterize, kemik frajilitesinde ve kırık riskinde artışa neden olan sistemik bir hastalık olarak tanımlanan osteoporoz dünyada ve ülkemizde önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Özellikle postmenopozal kadınlarda olmak üzere milyonlarca insanı etkilemektedir. Yol açtığı kırıklarla yaşam kalitesini düşürmekte, ekonomik ve sosyal yükün yanı sıra morbidite ve mortaliteyi de artırmaktadır. Ortalama yaşam süresinin artması kronik hastalıklarla beraber osteoporoz görülme sıklığını da arttırmaktadır. osteoporozun tanısı ve tedavi prensipleri gözden geçirilmiş ve son kılavuzlar ışığında osteoporoza güncel bir yaklaşım ele alınmaya çalışılmıştır.
  • Başa Dön
  • Özet
  •