· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2016, Cilt 7, Sayı 1, Sayfa(lar) 033-037
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Ebelik Öğrencilerinin Anne Sütü ve Emzirme Mitleri Hakkındaki Görüşleri
Zeliha Burcu Yurtsal, Sultan Uçuk, Özlem Duran Aksoy, Berrin Tali, Sultan Temel
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Sivas, Türkiye
Anahtar Kelimeler: anne sütü ve emzirme mitleri, ebelik öğrencileri
Özet
Giriş ve Amaç: Dünyada tüm kültürler, emzirme konusunda kendi mitlerine (doğru bilinen yanlışlar) sahiptirler. Emzirme mitleri, anne ve bebeğin başarılı emzirme deneyimine engel oldukları için zararlı uygulamalar arasında görülebilir. Anne sütü ve emzirme süreci hakkında ebe öğrencilerin mitlerinin bilinmesi, annelerin anne sütü ve emzirme üzerine olan olumlu veya olumsuz etkilerinin değerlendirilmesinin, olumsuz etkilere neden olanların ortadan kaldırılmasının bebek beslenmesine ve sağlığına katkı sağlayacaktır. Araştırma, mezuniyet sonrası, gebelik ve doğum sonu dönemde kadınlara ve topluma emzirme danışmanlığı yapacak olan ebelik öğrencilerinin, anne sütü ve emzirmeye ilişkin mitler konusunda düşüncelerini saptamak amacıyla planlandı.

Gereç ve Yöntem: Araştırma, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü'nde tanımlayıcı bir çalışma olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında ebelik bölümünde okuyan 256 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçimi yapılmamış olup evrenin tümüne ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmaya toplam 235 öğrenci katılmıştır. Anket formları araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak 20 Şubat-7 Mart 2004 tarihleri arasında uygulanmıştır. Araştırma verileri SPSS for Windows 14.0 paket programında yüzdelik dağılım kullanılarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 21±1.5'tur. Öğrencilerin %97.4'ü bekar ve %62.1'i il merkezinde yaşamaktadır. Öğrencilerin %93.2'si yetersiz süt üretimi yorgunluk, yetersiz sıvı ve gıda alımı nedeniyledir; %81.3'ü anne bebeğini emzirmeden önce her seferinde meme uçlarını yıkamalıdır gibi mitlere inanmaktadırlar.

Sonuç: Ebelik bölümlerinde okuyan öğrencilerin eğitim süresi içerisinde emzirme sürecine ilişkin kendi mitlerinin farkına varmaları, profesyonel meslek yaşantıları içerisinde bu mitlerden arınarak sağlık bakım hizmetleri vermeleri halinde anne, bebek, aile ve toplum sağlığının korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesine olumlu katkılar sağlanacaktır

  • Başa Dön
  • Özet
  •