· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2016, Cilt 7, Sayı 3, Sayfa(lar) 123-128
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servise Başvuran Karbonmonoksit Zehirlenmesi Olgularının Değerlendirilmesi
Mustafa Özgür Toklucu1, Caner Araz2, Mehmet Nizamoğlu2, Emin Pala2, Sevgi Akova1, Burcu Karakayalı1, Şirin Güven1
1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: karbon monoksit zehirlenmesi, çocukluk çağı, epidemiyoloji
Özet
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servise 1 Ocak 2010-1 Temmuz 2012 tarihleri arasında başvuran yaşları 8 ay-15 yaş (std sapma: 6,38±4,32), arasında değişen karbonmonoksit zehirlenmesi olgularının (n=167) epidemiyolojik ve klinik özellikleri retrospektif olarak incelendi. Çocukluk çağı karbonmonoksit zehirlenmeleri tüm çocuk acil başvurularının %0,07'sini oluşturmaktaydı. 87 olgu(%52,1) kız iken 80 olgu (%47,9) erkekti. Yaş gruplarına göre sırasıyla, 13 ay- 4 yaş grubu tüm olguların %25,1'ini, 8-11 yaş %24'ünü oluşturarak daha sık gözlendi. Tüm zehirlenmeler istemsiz zehirlenme (kaza) idi. Zehirlenmelerin çoğu kış mevsiminde meydana geldi(%46,7 n=78). Başvuru esnasında ölçülen karboksihemoglobin değerleri en sık 0-9,99 (n=57, %34,1) ve 20-29,9 (n= 48, %28,7) arasında değişmekteydi. Başvuru esnasında kan gazında ölçülen pH değerleri ortalaması 7,36 (±0,52) idi. Olguların çoğunun başlangıçta (%45,51, n=76) asemptomatik olduğu gözlendi. Bulantı-kusma (%32,9, n=55), başağrısı (%16,1, n=27) ve baş dönmesi (%15,51, n=27) en sık belirti ve bulgulardı. Üç olgu yoğun bakım ünitelerine sevk edilirken, altı olgu ise hiperbarik oksijen tedavisi için yönlendirildi. Hastanemizdeki tedavi esnasında mortalite gelişmedi. Çalışmamızın, Ümraniye ve İstanbul'da karbonmonoksit zehirlenmelerinin önlenmesinde koruyucu önlemler alınmasında yol gösterici olmasını umuyoruz.
  • Başa Dön
  • Özet
  •