· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2016, Cilt 7, Sayı 3, Sayfa(lar) 147-153
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Türkiye'de Yenidoğan Kliniklerinde Çalışan Hemşire ve Hekimlerin Yenidoğanda Ağrı Yönetimi ile İlgili Yaklaşımları
Esma Akcan1, Rana Yiğit2
1Akdeniz Üniversitesi, Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Antalya
2Mersin Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik, Mersin
Anahtar Kelimeler: hemşire, hekim, ağrı yönetimi, yenidoğan
Özet
Amaç: Araştırma, Türkiye'nin değişik illerinde Yenidoğan Yoğun Bakım Üniteleri'nde (YYBÜ) çalışan hekim ve hemşirelerin yenidoğanda gözlemledikleri ağrı göstergelerini belirlemek ve ağrının giderilmesine yönelik yaklaşımlarını saptamak amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Yöntem: Araştırmanın örneklemini Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Dicle Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanelerinin YYBÜ'da çalışan toplam 145 hekim ve hemşire oluşturmuştur.

Bulgular: Veriler, anket formu ve Ağrı Duyarlılık Anketi aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmaya katılanların %40.7'si hekim, %59.3'ü hemşiredir. Araştırmaya katılan hemşire ve hekimlerin %48.2'si fizyolojik, %47.5'i dikkat/anksiyete/kaygı açısından %45.5'i davranışsal; %44.3'ü yüz ifadelerini ve %49.6'sı ses ile ilgili ağrı belirtilerini değerlendirdiklerini ifade etmişlerdir. Araştırmaya katılan hemşire ve hekimlerin %57.2'si ağrıyı gidermede öncelikli olarak farmakolojik, %27.6'sı nonfarmakolojik ve %15.2'si de hem farmakolojik hem de nonfarmakolojik yöntemleri tercih ettiklerini ifade etmişlerdir. Farmakolojik yöntemler arasında ağrı gidermede en etkili yöntemin hemşirelerin %48.8'i ve hekimlerin %42.3'ü fentanyl olduğunu belirtmişlerdir. Nonfarmakolojik yöntemler arasında en etkili yöntemin hemşirelerin %37.2'si ve hekimlerin %16.9'u kanguru bakımı ve anne kucağı olduğunu, ikinci olarak hemşirelerin %19.7'si masaj, hekimlerin %16.9'u emzik yönteminin etkili olduğunu belirtmişlerdir.

Sonuç: Hemşirelerin yenidoğanlarda invazif işlemler sırasında nonfarmakolojik yöntemleri hekimlere göre daha fazla kullandığı belirlenmiştir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •