· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2016, Cilt 7, Sayı 3, Sayfa(lar) 172-174
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Mide Fundusunda Gastrik Divertikül: Olgu Sunumu
Murat Can Mollaoğlu, Birkan Bozkurt, Sinan Soylu, Meriç Emre Bostancı, Kürşat Karadayı
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Gastrik divertikül, karın ağrısı, gastrik diverikülektomi
Özet
Gastrik divertikül nadir görülen gastroinesitinal sisteme ait patolojik bir durumdur. Yaklaşık olarak 10.000 endoskopik incelemenin 1'inde görülür. Büyük çoğunluğu asemptomatiktir ve bu nedenle genellikle üst gastrointestinal sistem endoskopisi sırasında rastlantısal olarak saptanırlar. Gastrik divertiküller hemen her zaman fundusun posteromediyal duvarında yerleşir. Nadiren epigastrik rahatsızık ve epigastrik ağrı yapabilirler. Bu yazımızda, mide büyük kurvaturda yerleşimli gastrik divertikül saptanan, 57 yaşında kadın hasta olgusu sunulmuştur.
  • Başa Dön
  • Özet
  •